ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОЗИТЕ
Основно търсене, позволяващо търсене по дума или комбинация от думи, свързани с логически (булеви) оператори И, ИЛИ, НЕ
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОЗИТЕ ПРЕЗ РЕЧНИК
Прелистване на речник с термините за търсене (азбучно подредени) от началото или от зададена позиция.
Имате възможност да селектирате интересуващите Ви термини, да направите запитване за тях.
ПРЕДСТАВЕНИ КАТАЛОЗИ И КАРТОТЕКИ:

Електронен каталог книги - /база данни книги/ - съдържа библиографски описания на книги, притежание на Библиотека "Зора" издадени в периодите: старопечатни книги /1806-1878 г./- в цялост; книги, постъпили от 1879-1944 г. и от 1990 г. до момента – в цялост; представени са и всички краеведски книги, независимо от годината на издаване.

Краезнание /база данни статии/ - Аналитични библиографски описания на статии и материали, публикувани в периодичния печат, части от книги и сборници, съдържащи информация за Сливенския край /история, бит, култура, забележителности, видни личности/. Представените библиографски описания са за публикации от 1806 до момента.

Периодични издания - съдържа библиографски описания на трайно съхраняваните в Библиотека "Зора" вестници и списания за периода от 1844 г. до момента с посочени годишнини и броеве.
Дата на последна актуализация: 12.06.2024 г.
За допълнителна информация вижте Помощ.