ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА
Основно търсене, позволяващо търсене по дума или комбинация от думи, свързани с логически (булеви) оператори И, ИЛИ, НЕ
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА ПРЕЗ РЕЧНИК
Прелистване на речник с термините за търсене (азбучно подредени) от началото или от зададена позиция.
Имате възможност да селектирате интересуващите Ви термини, да направите запитване за тях.
Библиотека при Народно читалище „Диньо П. Сивков-1870 г.”


Електронен каталог книги - съдържа библиографски описания на всички книги постъпили в библиотеката от 1970 година до момента, както и всички краеведски книги.

Дата на последна актуализация: 01.09.2016 г.
За допълнителна информация вижте Помощ.