ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА
Основно търсене, позволяващо търсене по дума или комбинация от думи, свързани с логически (булеви) оператори И, ИЛИ, НЕ
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА ПРЕЗ РЕЧНИК
Прелистване на речник с термините за търсене (азбучно подредени) от началото или от зададена позиция.
Имате възможност да селектирате интересуващите Ви термини, да направите запитване за тях.
ОБЕДИНЕН ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ

За първи път на територията на област Русе се предлага нова електронна услуга:
Обединен електронен каталог на книгите притежавани в библиотеките на 11 читалища от региона:
- Читалище "Ангел Кънчев - 1901", град Русе
- Читалище "Захари Стоянов - 1937", град Русе - съдържа постъпления до 2022г. включително
- Читалище "Христо Ботев - 1898", с. Ценово
- Читалище "Надежда - 1908", с. Ново село
- Читалище "Тома Кърджиев - 1873", с. Червена вода
- Читалище "Светлина - 1905", с. Караманово
- Читалище "Христо Ботев - 1925", с. Иваново - съдържа постъпления до 2022г. включително
- Читалище "Васил Левски - 1928", с. Сандрово
- Читалище “Георги Бенковски - 1937”, гр. Русе
- Читалище "Искра - 1898", гр. Борово
- Читалище "Н. Й. Вапцаров - 1909", гр. Ветово

Тази модерна електронна услуга стана възможна благодарение на финансовата подкрепа на Програма "Глобални библиотеки",
"Проекти в областта на изкуството и културата" на Община Русе и проект "Заедно достигаме повече" от Конкурс за проекти - 2016 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” на Фондация „Глобални библиотеки - България”.
За читателите на библиотеките и за всички граждани и гости на областта се предлага информация за наличните книжни фондове. Всеки читател може да избере най-близкото и удобно за него място за ползване на литература.

Проектът е реализиран със софтуерни продукти на СофтЛиб и Прима-Софт.
За допълнителна информация вижте Помощ.